Inntekter, personlig næringsdrivende

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10282: Beregning av personinntekt for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter hovedinntektens art. Gjennomsnitt for alle 2011 - 2020

Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 917 53 132
18.02.2022 08:00
Grunnlag for beregning av personinntekt (kr):
kr
Skjermingsfradrag (kr):
kr
Lønnsfradrag (kr):
kr
Årets beregnede personinntekt før samordning/fremføring (kr):
kr
Årets positive beregnede personinntekt før samordning/fremføring (kr):
kr
Årets negativ beregnede personinntekt før samordning/fremføring (kr):
kr
Beregnet personinntekt etter samordning/fremføring (kr):
kr
Framførbar personinntekt, årets og tidligere års (kr):
kr
Antall personer i utvalget:
personer
Årets positive beregnede personinntekt før samordning/fremføring (kr):
31.12.
Årets negativ beregnede personinntekt før samordning/fremføring (kr):
31.12.
Beregnet personinntekt etter samordning/fremføring (kr):
31.12.
Framførbar personinntekt, årets og tidligere års (kr):
31.12.
Antall personer i utvalget:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Grunnlag for beregning av personinntekt (kr) , Skjermingsfradrag (kr) , Lønnsfradrag (kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Samlet personinntekt opptjent i enkeltpersonsforetak. Fra og med inntektsåret 2015 må alle næringsdrivende levere ligningsopplysninger elektronisk. Fra og med inntektsåret 2022 er alle enkeltpersonforetak pliktig til å levere næringsspesifikasjon til skattemeldingen, og statistikken inkluderer fra dette året da også enkeltpersonforetak som tidligere ikke leverte næringsoppgave på grunn av lav omsetning. Fra 2021 til 2022 ble det derfor en betydelig vekst i antall enkeltpersonforetak i statistikken blant dem med hovedinntekt fra lønn, trygd og pensjon.