Inntekter, personlig næringsdrivende

Til toppen

10282: Beregning av personinntekt for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter hovedinntektens art 2011 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Grunnlag for beregning av personinntekt (kr) , Skjermingsfradrag (kr) , Lønnsfradrag (kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Samlet personinntekt opptjent i enkeltpersonsforetak. Fra og med inntektsåret 2015 må alle næringsdrivende levere ligningsopplysninger elektronisk.