Landbruksundersøkinga

Til toppen
10272: Arbeidsinnsats i jord- og hagebruk, etter kven som utførte arbeidet og driftsform (1 000 timar) 2013 - 2017
Sist endret
14.03.2019
Kontakt
Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsinnsats i alt:
1 000 timar
Utført av brukarar og ektemakar/sambuare:
1 000 timar
Utført av familie:
1 000 timar
Utført av anna fast og tilfeldig hjelp:
1 000 timar
Referansetid
Arbeidsinnsats i alt:
31.05.
Utført av brukarar og ektemakar/sambuare:
31.05.
Utført av familie:
31.05.
Utført av anna fast og tilfeldig hjelp:
31.05.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
driftsform
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

driftsform

Totalt 10 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Utført av anna fast og tilfeldig hjelp
Omfattar òg sjølvstendig næringsdrivande.

Brukerveiledning for statistikkbanken