Innovasjon i næringslivet

10234: Foretak med innovasjonsaktivitet (PP), etter formål med aktiviteten og detaljert næring (SN2007) (avslutta serie) 2006-2008 - 2010-2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

formål med innovasjonsaktiviteten Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 46 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.12.2013
Kontakt
Lars Wilhelmsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 435
wla@ssb.no

Måleenhet
Foretak som har oppgitt gjeldende formål til å være svært viktig:
foretak
Andel foretak som har oppgitt gjeldende formål til å være svært viktig (prosent):
prosent
Referansetid
Foretak som har oppgitt gjeldende formål til å være svært viktig:
31.12.
Andel foretak som har oppgitt gjeldende formål til å være svært viktig (prosent):
31.12.
Pristype
Foretak som har oppgitt gjeldende formål til å være svært viktig:
Løpende priser
Andel foretak som har oppgitt gjeldende formål til å være svært viktig (prosent):
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken