Holdninger til og kunnskap om norsk u-hjelp

10220: Holdninger til norsk bistand, etter kjønn og alder (prosent) 1972 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.02.2018
Kontakt
Lise Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 301
lnd@ssb.no

Måleenhet
For bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika:
prosent
Mot bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika:
prosent
Referansetid
For bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika:
Intervjutidspunktet
Mot bistand til Asia, Afrika og Latin-Amerika:
Intervjutidspunktet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken