Holdninger til norsk u-hjelp

Til toppen

10220: Holdninger til norsk bistand, etter kjønn og alder (prosent) 1972 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1972 , 1974 , 1977 ,

Valgt 1 av totalt 15

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000