Folkemengde og befolkningsendringar

10211: Folkemengde, etter kjønn og ettårig alder 1846 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

I alt 1 Valgte

Søk

alder

I alt 106 Valgte

Søk

kjønn

I alt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

I alt 172 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.02.2017
Kontakt
Kirsten Dybendal, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5296
kie@ssb.no

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5282
tov@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Referansetid
Personer:
01.01.
Målemetode
Personer:
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Personer:
Nei
Sesongjustert
Personer:
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Det kan forekomme små unøyaktigheter i enkelte årganger. For noen årganger vil også aldersfordelingen slutte på 100+.
år
1855
Tallene omfatter ikke omstreifere og tatere.
2014
Tall for 'begge kjønn' ble rettet 24.2.2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken