Leseferdigheter og tallforståelse

Til toppen

10203: Gjennomsnittlig ferdighetsskår i den norske voksenbefolkningen, etter kjønn, alder og målemetode 2012

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

statistikkmål

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken