Leseferdigheter og tallforståelse

10202: Leseferdighet og tallforståelse i den norske voksenbefolkningen, etter utdanningsnivå, ferdighetsnivå og målemetode (prosent) 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

utdanningsnivå

Totalt 3 Valgte

Søk

mestringsnivå Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

statistikkmål Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.10.2013
Kontakt
Hossein Moafi, Statistisk sentralbyrå
+47 472 30 507
mho@ssb.no

Måleenhet
Leseferdighet:
prosent
Tallforståelse:
prosent
Problemløsning i IKT-miljø:
prosent
Referansetid
Leseferdighet:
01.01.-31.12.
Tallforståelse:
01.01.-31.12.
Problemløsning i IKT-miljø:
01.01.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken