Leseferdigheter og tallforståelse

Til toppen

10201: Leseferdighet og tallforståelse i den norske voksenbefolkningen, etter kjønn, ferdighetsnivå og målemetode (prosent) 2012

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

mestringsnivå

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

statistikkmål

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken