Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

10194: Statlige virksomheter. IKT-utgifter, etter næring (SN2007) (mill. kr) (avslutta serie) 2011 - 2012

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-U Alle næringer , 84.1 Offentlig administrasjon og forvaltning , 84.11 Generell offentlig administrasjon ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen inneholder kun tall for statlige virksomheter. Tallene inkluderer IKT-utgifter til varer og tjenester. Lønnskostnader til virksomhetenes egne IKT-ansatte er ikke inkludert.

næring (SN2007)

84.11 Generell offentlig administrasjon

84.11 inkluderer tollregioner (84.24).

84.12 Offentlig adm. tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

84.12 inkluderer virksomheter innen 84.30 Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning og 85.2 Grunnskoleundersvisning (ekskl. ordinær).

Brukerveiledning for statistikkbanken