Utanrikshandel med tenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10193: Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter verdsdel 2012K1 - 2023K4

Thomas Moen, Statistisk sentralbyrå
+47 93 49 40 32
29.02.2024 08:00
Utanrikshandel (mill. kr):
mill. kr
Utanrikshandel (prosent):
prosent
Utanrikshandel (mill. kr):
Kvartalet
Utanrikshandel (prosent):
Kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012K1 , 2012K2 , 2012K3 ,

Valgt 1 av totalt 48

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Norden , EU utanom Norden ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Dei fem siste kvartala er foreløpige tal og kan reviderast. Sjå endringar i tabell 11603: Revisjonar frå førre publisering (prosent).

verdsdel

Norden

Grønland er her medregnet til Nord-Amerika.

Nord-, Sentral-Amerika og Karibia

Grønland er her medregnet til Nord-Amerika.

kvartal

2020K1

På grunn av at Storbritannia si utmelding frå EU vart formelt fullført frå og med 1. februar 2020 vart det ei endring i statistikken «utanrikshandel med tenester». Då undersøkinga ikkje måler handelen kvar månad, men for kvartalet som heile, er Storbritannia i statistikken flytta frå regionen «EU-land utanom Norden» til regionen «Europa utanom EU og Norden» frå og med 1. kvartal 2020.