Plantevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10172: Bruk av biologiske nytteorganismer i veksthus, etter vekst 2012 - 2020

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
24.04.2023 08:00
Veksthusbedrifter i alt:
bedrifter
Andel av bedriftene med bruk av biologiske nytteorganismer (prosent):
prosent
Veksthusareal i alt (1 000 m²):
1 000 m²
Andel av arealet behandlet med biologiske nytteorganismer (prosent):
prosent
Varighet av kulturen (uker):
uker
Veksthusbedrifter i alt:
31.12.
Andel av bedriftene med bruk av biologiske nytteorganismer (prosent):
31.12.
Veksthusareal i alt (1 000 m²):
31.12.
Andel av arealet behandlet med biologiske nytteorganismer (prosent):
31.12.
Varighet av kulturen (uker):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Prydplanter , Blomstrende potteplanter , Snittblomster ,

Valgt 0 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

vekst

Prydplanter

Prydplanter omfatter blomstrende potteplanter, utplantingsplanter og sommerblomster og dekorasjonsplanter.