Plantevern

Til toppen

10171: Areal behandlet med kjemiske plantevernmidler, etter hovedtype av midler og vekst 2012 - 2015

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Prydplanter , Blomstrende potteplanter , Snittblomster ,

Valgt 0 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

vekst

Prydplanter

Prydplanter omfatter blomstrende potteplanter, utplantingsplanter og sommerblomster og dekorasjonsplanter.