Kostnadsindeks for buss

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10151: Dieseldrevne busser. Kostnadsindeks (1. kvartal 2010=100) (avslutta serie) 2010K1 - 2017K4

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
23.03.2018 08:00
Kostnadsindeks for buss. Totalindeks:
indeks
Arbeidskraftkostnader. Delkostnadsindeks:
indeks
Diesel. Delkostnadsindeks:
indeks
Kapital. Delkostnadsindeks:
indeks
Reparasjon og vedlikehold. Delkostnadsindeks:
indeks
Administrasjon. Delkostnadsindeks:
indeks
Endring i totalindeksen fra samme kvartal året før (prosent):
prosent
Endring i total indeksen fra forrige kvartal (prosent):
prosent
Kostnadsindeks for buss. Totalindeks:
Første kvartal
Diesel. Delkostnadsindeks:
Første kvartal
Kapital. Delkostnadsindeks:
Første kvartal
Reparasjon og vedlikehold. Delkostnadsindeks:
Første kvartal
Administrasjon. Delkostnadsindeks:
Første kvartal
Endring i totalindeksen fra samme kvartal året før (prosent):
Første kvartal
Endring i total indeksen fra forrige kvartal (prosent):
Første kvartal
Kostnadsindeks for buss. Totalindeks:
1. kvartal 2010
Arbeidskraftkostnader. Delkostnadsindeks:
1. kvartal 2010
Diesel. Delkostnadsindeks:
1. kvartal 2010
Kapital. Delkostnadsindeks:
1. kvartal 2010
Reparasjon og vedlikehold. Delkostnadsindeks:
1. kvartal 2010
Administrasjon. Delkostnadsindeks:
1. kvartal 2010
Endring i totalindeksen fra samme kvartal året før (prosent):
1. kvartal 2010
Endring i total indeksen fra forrige kvartal (prosent):
1. kvartal 2010
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010K1 , 2010K2 , 2010K3 ,

Valgt 1 av totalt 32

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000