Kostnadsindeks for buss

10151: Dieseldrevne busser. Kostnadsindeks (1. kvartal 2010=100) (avslutta serie) 2010K1 - 2017K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 32 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.03.2018
Kontakt
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Asbjørn Willy Wethal, Statistisk sentralbyrå
+47 926 15 305
aww@ssb.no

Måleenhet
Kostnadsindeks for buss. Totalindeks:
indeks
Arbeidskraftkostnader. Delkostnadsindeks:
indeks
Diesel. Delkostnadsindeks:
indeks
Kapital. Delkostnadsindeks:
indeks
Reparasjon og vedlikehold. Delkostnadsindeks:
indeks
Administrasjon. Delkostnadsindeks:
indeks
Endring i totalindeksen fra samme kvartal året før (prosent):
prosent
Endring i total indeksen fra forrige kvartal (prosent):
prosent
Referansetid
Kostnadsindeks for buss. Totalindeks:
Første kvartal
Diesel. Delkostnadsindeks:
Første kvartal
Kapital. Delkostnadsindeks:
Første kvartal
Reparasjon og vedlikehold. Delkostnadsindeks:
Første kvartal
Administrasjon. Delkostnadsindeks:
Første kvartal
Endring i totalindeksen fra samme kvartal året før (prosent):
Første kvartal
Endring i total indeksen fra forrige kvartal (prosent):
Første kvartal
Basisperiode
Kostnadsindeks for buss. Totalindeks:
1. kvartal 2010
Arbeidskraftkostnader. Delkostnadsindeks:
1. kvartal 2010
Diesel. Delkostnadsindeks:
1. kvartal 2010
Kapital. Delkostnadsindeks:
1. kvartal 2010
Reparasjon og vedlikehold. Delkostnadsindeks:
1. kvartal 2010
Administrasjon. Delkostnadsindeks:
1. kvartal 2010
Endring i totalindeksen fra samme kvartal året før (prosent):
1. kvartal 2010
Endring i total indeksen fra forrige kvartal (prosent):
1. kvartal 2010
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

23. mars 2018 ble tall for totalindeks, delkostnadsindeks for diesel og års- og kvartalsendringer rettet for 3. kvartal 2016-4. kvartal 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken