Produsentprisindekser for tjenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09910: Lasting og lossing, prisindeks (2010=100) 2006K1 - 2019K4

Håvard Georg Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 86
Produsentprisindekser For Tjenester, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 40 00
Trym Langballe, Statistisk sentralbyrå
+47 97 79 57 13
Mats Halvorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
26.02.2020 08:00
Lasting og lossing, totalindeks:
indeks
Lasting og lossing, endring fra samme kvartal året før (prosent):
prosent
Lasting og lossing, totalindeks:
Slutten av kvartalet
Lasting og lossing, endring fra samme kvartal året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Lasting og lossing, totalindeks:
2010=100
Lasting og lossing, endring fra samme kvartal året før (prosent):
2010=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K1 , 2006K2 , 2006K3 ,

Valgt 1 av totalt 56

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Prisindeksen for næring 52.24 Lasting og lossing er midlertid stoppet. Siste tilgjengelig tall er for 4.kvartal 2017.