Produsentprisindekser for tjenester

09910: Lasting og lossing, prisindeks (2010=100) 2006K1 - 2019K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 56 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.02.2020
Kontakt
Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 356
kor@ssb.no

Espen Hauan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 346
pen@ssb.no

Måleenhet
Lasting og lossing, totalindeks:
indeks
Lasting og lossing, endring fra samme kvartal året før (prosent):
prosent
Referansetid
Lasting og lossing, totalindeks:
Slutten av kvartalet
Lasting og lossing, endring fra samme kvartal året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Basisperiode
Lasting og lossing, totalindeks:
2010=100
Lasting og lossing, endring fra samme kvartal året før (prosent):
2010=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Prisindeksen for næring 52.24 Lasting og lossing er midlertid stoppet. Siste tilgjengelig tall er for 4.kvartal 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken