Leiemarkedsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09897: Predikert månedlig leie, etter prissone, antall rom og bruksareal (kr) 2012 - 2023

Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 56 34
Trym Kristian Økland, Statistisk sentralbyrå
+47 46 81 09 15
22.12.2023 08:00
Predikert månedlig leie:
kr
Predikert månedlig leie:
31.12.
Predikert månedlig leie:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2012 , 2013 , 2014 ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Oslo - Sentrum, Frogner, Ullern og St.Hanshaugen , Oslo - Grunerløkka, Gamle Oslo, Sagene, Nordre Aker og Vestre Aker , Oslo - Østensjø, Nordstrand og Bjerke ,

Valgt 0 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1-roms 15 kvm , 1-roms 20 kvm , 1-roms 30 kvm ,

Valgt 0 av totalt 25

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

OBS! LMU er hovedsakelig en nivåtallsundersøkelse der sammenligninger over tid skal gjøres med varsomhet. Fra 2019 til 2020 er tallene mindre sammenlignbare enn tidligere på grunn av den omfattende kommunereformen, i tillegg til at vi har endret hvordan vi behandler sentralitet i regresjonsmodellen som ligger til grunn for tallene. Dette påvirker alle områder.
Predikerte månedlige leier basert på regresjonsmodell. Basert på leiekontrakter med profesjonelle utleieselskaper og privatpersoner som ikke leier ut til familie og venner. Ikke basert på registerdata. Utgifter til strøm og/eller oppvarming er ikke lagt til, heller ikke tillegg for garasje, balkong/terrasse og møblement. Vær varsom med å gjøre direkte sammenligninger mellom årgangene. Selv om regresjonsmodellen tar hensyn til flere av faktorene som er viktige for fastsettelse av leie, justerer ikke modellen for alle faktorer. Pga usikkerhet avrundes leiene til nærmeste hundre fom 2013. Usikkerheten i estimatene er størst for de aller minste boenhetene og de største. For 2013 er prissonene Bergen (Arna, Ytrebygda og Åsane) og Bergen (Fana, Fyllingsdalen, Laksevåg og Åstad) slått sammen.

prissone

For kategorien 'Akershus-nærliggende Oslo kommuner' menes kommunene Ski, Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker, Lørenskog og Skedsmo. 'Utkant Akershus' utgjør de resterende kommunene.

prissone

Soneinndelingen er ikke en standard klassifisering.

antall rom og bruksareal

5 rom eller flere består av opptil 8 rom. Antall rom over 8 er holdt utenfor beregningene.