Godstransport med lastebil

09830: Nasjonal leie- og egentransport. Transportytelser, etter på- og avlessingsfylke (F) 2003 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region for pålessing

Totalt 22 Valgte

Søk

region for avlessing

Totalt 22 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.10.2019
Kontakt
Nataliya Granerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 396
nag@ssb.no

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Transportmengde (1 000 tonn):
1 000 tonn
Transportarbeid (millioner tonnkilometer):
mill. tonnkm
Referansetid
Transportmengde (1 000 tonn):
31.12
Transportarbeid (millioner tonnkilometer):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall basert på opplysninger fra mindre enn 10 lastebiler er fjernet.
Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken