Jernbanetransport

Til toppen

09828: Godstransport med jernbane, etter region for av- og pålessing (tonn) 2010 - 2015

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Hver region representerer en landsdel. Tabellgrunnlaget er endret. I 2010 var bare de største selskapenes transporter med, mens fra og med 2015 er all innenlands transport medregnet. Forvaltningsreformen Fra og med 2010 overtok fylkene ansvaret for om lag 17 000 kilometer øvrig riksvei, som et ledd i forvaltningsreformen. Dette fører til at enkelte indikatorer i større eller mindre grad ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år.

region for pålessing

Fra Sør-Østlandet

Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.

Fra Vestlandet

Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

region for avlessing

Til Sør-Østlandet

Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.

Til Vestlandet

Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.