09828: Godstransport med jernbane, etter region for av- og pålessing (tonn) 2010 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region for pålessing

Totalt 8 Valgte

Søk

region for avlessing

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.01.2017
Kontakt
Kristian Grimstad, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5387
gkr@ssb.no

Måleenhet
Godstransport i og mellom regioner:
tonn
Referansetid
Godstransport i og mellom regioner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Hver region representerer en landsdel.
Tabellgrunnlaget er endret. I 2010 var bare de største selskapenes transporter med, mens fra og med 2015 er all innenlands transport medregnet.
Forvaltningsreformen Fra og med 2010 overtok fylkene ansvaret for om lag 17 000 kilometer øvrig riksvei, som et ledd i forvaltningsreformen. Dette fører til at enkelte indikatorer i større eller mindre grad ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år.

Brukerveiledning for statistikkbanken