Til toppen
09828: Godstransport med jernbane, etter region for av- og pålessing (tonn) 2010 - 2015
Sist endret
09.01.2017
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Godstransport i og mellom regioner:
tonn
Referansetid
Godstransport i og mellom regioner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region for pålessing
region for avlessing
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1


Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Hver region representerer en landsdel.
Tabellgrunnlaget er endret. I 2010 var bare de største selskapenes transporter med, mens fra og med 2015 er all innenlands transport medregnet.
Forvaltningsreformen Fra og med 2010 overtok fylkene ansvaret for om lag 17 000 kilometer øvrig riksvei, som et ledd i forvaltningsreformen. Dette fører til at enkelte indikatorer i større eller mindre grad ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år.
region for pålessing
Fra Sør-Østlandet
Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.
Fra Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.
region for avlessing
Til Sør-Østlandet
Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.
Til Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken