Jernbanetransport

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09828: Godstransport med jernbane, etter region for av- og pålessing (tonn) (avslutta serie) 2010 - 2015

Jardar Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 99700804
09.01.2017 08:00
Godstransport i og mellom regioner:
tonn
Godstransport i og mellom regioner:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Hver region representerer en landsdel. Tabellgrunnlaget er endret. I 2010 var bare de største selskapenes transporter med, mens fra og med 2015 er all innenlands transport medregnet. Forvaltningsreformen Fra og med 2010 overtok fylkene ansvaret for om lag 17 000 kilometer øvrig riksvei, som et ledd i forvaltningsreformen. Dette fører til at enkelte indikatorer i større eller mindre grad ikke er direkte sammenliknbare med tidligere år.

region for pålessing

Fra Sør-Østlandet

Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.

Fra Vestlandet

Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

region for avlessing

Til Sør-Østlandet

Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.

Til Vestlandet

Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.