Elvefiske

Til toppen

09787: Elvefiske. Fangst og talet på elvar med fangst 1876 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1876 , 1877 , 1878 ,

Valgt 1 av totalt 145

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfattar ikkje fisk som er sleppt ut igjen.