På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye

09787: Elvefiske. Fangst og talet på elvar med fangst 1876 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 143 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.04.2019
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Fangst i alt (tonn):
tonn
Talet på elvar:
elvar
Referansetid
Fangst i alt (tonn):
31.12.
Talet på elvar:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfattar ikkje fisk som er sleppt ut igjen.
Tal for 2012 er retta 1.2.2013 på grunn av feil i datagrunnlaget for Altaelva. Tal for 2013 er retta 29.4.2014 på grunn av mangelfullt datagrunnlag frå Aurlandselva, Flekkeelva, Mørkridselva og Eiravassdraget. Tal for 2011, 2012 og 2013 er retta 15.03.2019 på grunn av feil i data frå Ogna.

Brukerveiledning for statistikkbanken