Til toppen
09782: Helseutgifter, etter finansieringskilde og type tjeneste (mill. kr) (avslutta serie) 2008 - 2013
Sist endret
13.03.2014
Kontakt
Kjersti Helene Hernæs, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4622
khh@ssb.no

Måleenhet
Helseutgifter:
mill. kr
Referansetid
Helseutgifter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
finansieringskilde
type tjeneste
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

finansieringskilde

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
type tjeneste

Totalt 19 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Denne tabellen er avsluttet som følge av endring i kodeverk hos OECD. Tabellen videreføres i statistikkbanktabell 10811.
2012 og 2013 innholder foreløpige tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken