09782: Helseutgifter, etter finansieringskilde og type tjeneste (mill. kr) (avslutta serie) 2008 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

finansieringskilde

Totalt 6 Valgte

Søk

type tjeneste

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.03.2014
Kontakt
Kjersti Helene Hernæs, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4622
khh@ssb.no

Måleenhet
Helseutgifter:
mill. kr
Referansetid
Helseutgifter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Denne tabellen er avsluttet som følge av endring i kodeverk hos OECD. Tabellen videreføres i statistikkbanktabell 10811.
2012 og 2013 innholder foreløpige tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken