Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

09778: Husholdninger, etter boligøkonomi og eierform 2012 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

boligøkonomi

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Husleie. Gjennomsnitt for leiere , Husleie per kvm. Gjennomsnitt for leiere , Renter og avdrag. Gjennomsnitt for eiere ,

Valgt 0 av totalt 16

eierform


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene ble rettet 24. juni 2016 kl. 10.

boligøkonomi

Lav boutgiftsandel

Tall publiseres når inntektsdata foreligger

Høy boutgiftsandel

Tall publiseres når inntektsdata foreligger

år

2012

Tall ble rettet 16. november 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken