Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
09777: Husholdninger, etter boligøkonomi og husholdningstype 2
Sist endret
07.02.2019
Kontakt
Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå
+47 91 35 71 66
rmk@ssb.no

Kristina Strand Støren, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 616
knn@ssb.no

Måleenhet
Husholdninger:
kr, prosent eller antall
Referansetid
Husholdninger:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
boligøkonomi
Må velges *
husholdningstype
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

boligøkonomi
Må velges *

Totalt 16 Valgte 0

husholdningstype
Må velges *

Totalt 16 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene ble rettet 24. juni 2016 kl. 10.
boligøkonomi
Lav boutgiftsandel
Tall publiseres når inntektsdata foreligger
Høy boutgiftsandel
Tall publiseres når inntektsdata foreligger
år
2012
Tall ble rettet 16. november 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken