Boforhold, levekårsundersøkelsen

09775: Husholdninger, etter boligøkonomi og bostedsstrøk 2012 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

boligøkonomi Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

bostedsstrøk

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.02.2019
Kontakt
Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå
+47 91 35 71 66
rmk@ssb.no

Kristina Strand Støren, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 616
knn@ssb.no

Måleenhet
Husholdninger:
kr, prosent eller antall
Referansetid
Husholdninger:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene ble rettet 24. juni 2016 kl. 10.
boligøkonomi
Lav boutgiftsandel
Tall publiseres når inntektsdata foreligger
Høy boutgiftsandel
Tall publiseres når inntektsdata foreligger
år
2012
Tall ble rettet 16. november 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken