Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09775: Husholdninger, etter boligøkonomi og bostedsstrøk (avslutta serie) 2012 - 2018

Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå
+47 91 35 71 66
Kristina Strand Støren, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 616
07.02.2019 08:00
Husholdninger:
kr, prosent eller antall
Husholdninger:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Husleie. Gjennomsnitt for leiere , Husleie per kvm. Gjennomsnitt for leiere , Renter og avdrag. Gjennomsnitt for eiere ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

boligøkonomi

Lav boutgiftsandel

Tall publiseres når inntektsdata foreligger

Høy boutgiftsandel

Tall publiseres når inntektsdata foreligger