Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

09771: Husholdninger, etter boligøkonomi og landsdel 2012 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
boligøkonomi
Må velges *
landsdel

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

boligøkonomi

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Husleie. Gjennomsnitt for leiere , Husleie per kvm. Gjennomsnitt for leiere , Renter og avdrag. Gjennomsnitt for eiere ,

Valgt 0 av totalt 16


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene ble rettet 24. juni 2016 kl. 10.
boligøkonomi
Lav boutgiftsandel
Tall publiseres når inntektsdata foreligger
Høy boutgiftsandel
Tall publiseres når inntektsdata foreligger
år
2012
Tall ble rettet 16. november 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken