Landbruksundersøkinga

Til toppen
09770: Jordbruksbedrifter med investering i driftsbygningar, etter driftsform 2011 - 2016
Sist endret
05.02.2019
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter i alt:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med investering i driftsbygningar:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med investering i driftsbygningar (prosent):
prosent
Investering i alt (1 000 kr):
1 000 kr
Investering per jordbruksbedrift som har investert (kr):
kr
Referansetid
Jordbruksbedrifter i alt:
1.1.-31.12.
Jordbruksbedrifter med investering i driftsbygningar:
1.1.-31.12.
Jordbruksbedrifter med investering i driftsbygningar (prosent):
1.1.-31.12.
Investering i alt (1 000 kr):
1.1.-31.12.
Investering per jordbruksbedrift som har investert (kr):
1.1.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
driftsform
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

driftsform

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Investeringar under 9 000 kroner i 1988 og under 15 000 kroner i 1997, 2001, 2005, 2008, 2011, 2014 og 2016 er ikkje rekna med.
Gjeld talet på jordbruksbedrifter i undersøkingsåret.

Brukerveiledning for statistikkbanken