Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

09768: Husholdninger, etter boligstørrelse og arbeidsintensitet (prosent) 2012 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
størrelse på bolig
Må velges *
arbeidsintensitet

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

størrelse på bolig

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1 rom , 2 rom , 3 rom ,

Valgt 0 av totalt 15

arbeidsintensitet


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene ble rettet 24. juni 2016 kl. 10.

Brukerveiledning for statistikkbanken