Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

09765: Husholdninger, etter boligtype og husholdningstype 1 (prosent) 2012 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

type bolig og eierform

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bor i våningshus , Bor i frittliggende enebolig , Bor i vertikaldelt småhus ,

Valgt 0 av totalt 22

husholdningstype

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Aleneboende 16-44 år , Aleneboende 45-66 år ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene ble rettet 24. juni 2016 kl. 10.

type bolig og eierform

Bor i leid bolig eid av arbeidsgiver/organisasjon/stiftelse, andel av leietakere

12a: 'Bor i leid bolig eid av bedrift/organisasjon/stiftelse, andel av leietakere' ble endret25.11.2015 til 'Bor i leid bolig eid av arbeidsgiver/organisasjon/stiftelse, andel av leietakere'

år

2012

Tall ble rettet 16. november 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken