Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

09763: Husholdninger, etter boligtype og bostedsstrøk (prosent) 2012 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type bolig og eierform
Må velges *
bostedsstrøk

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

type bolig og eierform

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bor i våningshus , Bor i frittliggende enebolig , Bor i vertikaldelt småhus ,

Valgt 0 av totalt 22

bostedsstrøk


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene ble rettet 24. juni 2016 kl. 10.
type bolig og eierform
Bor i leid bolig eid av arbeidsgiver/organisasjon/stiftelse, andel av leietakere
12a: 'Bor i leid bolig eid av bedrift/organisasjon/stiftelse, andel av leietakere' ble endret25.11.2015 til 'Bor i leid bolig eid av arbeidsgiver/organisasjon/stiftelse, andel av leietakere'
år
2012
Tall ble rettet 16. november 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken