Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

09762: Boligtype- og standard for personer, etter kjønn og alder (prosent) 2012 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

type bolig og standard

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bor i eid bolig , Leier uten eller med tidsbegrenset leiekontrakt , Bor i omsorgsbolig. Andel av personer 60 år og over ,

Valgt 0 av totalt 20


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene ble rettet 24. juni 2016 kl. 10.

Brukerveiledning for statistikkbanken