Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

09762: Boligtype- og standard for personer, etter kjønn og alder (prosent) 2012 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type bolig og standard
Må velges *
kjønn
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

type bolig og standard

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bor i eid bolig , Leier uten eller med tidsbegrenset leiekontrakt , Bor i omsorgsbolig. Andel av personer 60 år og over ,

Valgt 0 av totalt 20


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene ble rettet 24. juni 2016 kl. 10.

Brukerveiledning for statistikkbanken