Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

09761: Boligtype- og standard for personer, etter familiefase (prosent) 2012 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type bolig og standard
Må velges *
familiefase
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

type bolig og standard

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bor i eid bolig , Leier uten eller med tidsbegrenset leiekontrakt , Bor i omsorgsbolig. Andel av personer 60 år og over ,

Valgt 0 av totalt 20

familiefase

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Enslige 16-24 år som bor hos foreldre , Enslige 16-24 år ellers ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene ble rettet 24. juni 2016 kl. 10.

Brukerveiledning for statistikkbanken