Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

09753: Bomiljø for personer, etter økonomisk status (prosent) 2012 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type bomiljø
Må velges *
økonomisk status
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

type bomiljø

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Har hage eller privat tomt , Har tilgang til trygt leke- og rekreasjonsområde , Har tilgang til nærturområde ,

Valgt 0 av totalt 11

økonomisk status

Må velges *

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene ble rettet 24. juni 2016 kl. 10.

Brukerveiledning for statistikkbanken