Kommunehelsetenesta

Til toppen

09750: Legeårsverk i kommunehelsetenesta, etter sentralitet, virkeområde og avtaleform (avslutta serie) 1994 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1994 , 1995 , 1996 ,

Valgt 1 av totalt 23

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Virkeområde i alt , Diagnose, behandling og rehabilitering , Skole/helsestasjon ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

virkeområde

Miljøretta helsevern

Frå og med 2016 er årsverka i miljøretta helsevern inkludert i anna førebyggjande arbeid.

Anna førebyggjande arbeid

Frå og med 2016 er årsverka i miljøretta helsevern inkludert i anna førebyggjande arbeid.