Skatt for selskaper

Til toppen

09748: Utenlandske sokkelselskaper. Inntekt og skatt (avslutta serie) 2011 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Skattlagt ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker, etter petroleumskattelova.

statistikkvariabel

Selskaper i skatteposisjon

Etterskotspliktige som har fått utlikna skatt eller har frådrag i skatt.