Skatt for selskaper

09748: Utenlandske sokkelselskaper. Inntekt og skatt (avslutta serie) 2011 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.12.2019
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 95
abo@ssb.no

Sigurd Nilsen Ervik, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 467
snk@ssb.no

Måleenhet
Allmenn inntekt (mill. kr):
mill. kr
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
mill. kr
Negativ inntekt (mill. kr):
mill. kr
Utligna skatt på inntekt (mill. kr):
mill. kr
Selskaper:
selskaper
Selskaper i skatteposisjon:
selskaper
Referansetid
Allmenn inntekt (mill. kr):
31.12.
Positiv (skattbar) inntekt (mill. kr):
31.12.
Negativ inntekt (mill. kr):
31.12.
Utligna skatt på inntekt (mill. kr):
31.12.
Selskaper:
31.12.
Selskaper i skatteposisjon:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Skattlagt ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker, etter petroleumskattelova.
statistikkvariabel
Selskaper i skatteposisjon
Etterskotspliktige som har fått utlikna skatt eller har frådrag i skatt.

Brukerveiledning for statistikkbanken