Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

09674: Statlige virksomheter. Bruk av tjenester fra nettskyen (prosent) (avslutta serie) 2012

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

tjenestetype


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Andel av virksomhetene som har bekreftet at de benytter nettskyen

Brukerveiledning for statistikkbanken