Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

09671: Statlige virksomheter. Tilbud av elektroniske tjenester (prosent) (avslutta serie) 2012 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bestille skriftlig materiale , Nedlasting og utskrift av skjemaer/blanketter , Mulighet til å velge elektronisk kommunikasjon ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

brukere av IT-tjenester

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Enten via funksjon på hjemmesiden eller via direkte link til ekstern side.

statistikkvariabel

Bestille skriftlig materiale

F. eks. brosjyrer, skjemaer m.m.

Innsending av opplysninger i et delvis preutfylt elektronisk skjema

F.eks. registerbaserte person- eller virksomhetsopplysninger

Innsynstjenester

F.eks. saksbehandlingsstatus.

Innsynstjenester

Hente ut data for virksomheter/privatpersoner

Automatisk tilbud basert på informasjon innhentet om brukeren

F.eks. barnetrygd

Brukerveiledning for statistikkbanken