Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

09670: Statlige virksomheter. Anvendelse av IT-systemer (prosent) (avslutta serie) 2008 - 2017

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Elektroniske arkivsystemer

Lagring av saksopplysninger

Brukerveiledning for statistikkbanken