Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen

09669: Statlige virksomheter. Aktiviteter ved elektroniske innkjøp (prosent) (avslutta serie) 2012 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Ordrehåndtering

Håndtering via elektronisk bestillingssystem

Oversendelse av ordre til leverandør

Ikke e-post

Fakturahåndtering

Håndtering av inngående faktura

Mottak av elektronisk faktura

Ikke skannede fakturaer

Brukerveiledning for statistikkbanken