Befolkningens utdanningsnivå

Til toppen
09623: Utdanningsnivå for innvandrere, etter landbakgrunn (enkeltland) 2004 - 2019
Sist endret
12.08.2020
Kontakt
Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
bba@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Kristine Sundberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 401
ksg@ssb.no

Måleenhet
Innvandrere 16 år og over:
personer
Referansetid
Innvandrere 16 år og over:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
utdanningsnivå
landbakgrunn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1


Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 261 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett- og to-tall er endret til 0 eller 3 for å ivareta personvernet.
SSB mangler opplysninger om utdanningsnivå for mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen. For mer informasjon se Om statistikken.
utdanningsnivå
Videregående skolenivå
Til og med 2015 er fagskolenivået inkludert. Fagskolenivået omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som universitets- og høgskoleutdanning.
Fagskolenivå
Inkluderer utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som universitets- og høgskoleutdanning.
Universitets- og høgskolenivå, kort
Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
Universitets- og høgskolenivå, lang
Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.
landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken