Flyttinger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09586: Innenlandske flyttinger, etter flytteregion og kjønn 1951-1955 - 2011-2015

Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 99 85 23 42
03.04.2017 08:00
Flyttinger:
personer
Flyttinger per 1000 av middelfolkemengden:
per 1000
Flyttinger:
31.12.
Flyttinger per 1000 av middelfolkemengden:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1951-1955 , 1956-1960 , 1961-1965 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

flytteregion

Mellom kommuner

Ifølge kommunegrensene vedkommende år. Det var omfattende sammenslåinger og grensereguleringer i 1960-årene, særlig 1. januar 1964 og 1965.

Mellom fylker

Ifølge fylkesgrensene gjeldende fra 1. januar 1972. Oslo og Akershus er her regnet som ett fylke.

Mellom fem landsdeler (-2019)

Landsdeler: Østlandet (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark). Dette er standard for landsdelsinndelinger (INO 1.6.1982).

Mellom fem landsdeler (-2019)

Gjennomsnittstallet for 1957-1960 gjelder som tall for 1956-1960

Mellom sju landsdeler (-2019)

Landsdeler: Akershus/Oslo (Akershus og Oslo). Hedmark/Oppland (Hedmark og Oppland). Sør-Østlandet (Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark). Agder-Rogaland (Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland). Vestlandet (Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Trøndelag (Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag). Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark).

Mellom sju landsdeler (-2019)

Gjennomsnittstallet for 1957-1960 gjelder som tall for 1956-1960

Mellom seks landsdeler (2020-)

Landsdeler: Oslo og Viken; Innlandet; Agder og Sør-Østlandet (Agder og Vestfold og Telemark);; Vestlandet (Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal); Trøndelag; Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark).