Rekreasjonsareal og nærturterreng

Til toppen

09582: Andel bygninger i tettsteder med trygg tilgang til rekreasjonsareal og nærturterreng, etter bygningstype (prosent) 2011 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000