Rekreasjonsareal og nærturterreng

Til toppen

09569: Rekreasjonsareal, etter tettstedstørrelse 2011 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Områder på minst 5 dekar er regnet med.