Rekreasjonsareal og nærturterreng

09569: Rekreasjonsareal, etter tettstedstørrelse 2011 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

tettstedstørrelse

Totalt 6 Valgte

Søk

toårlig Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.04.2019
Kontakt
Tom Anders Engebakken, Statistisk sentralbyrå
+47 40811341
tae@ssb.no

Erik Engelien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 309
eer@ssb.no

Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Rekreasjonsareal innen tettsted:
dekar
Referansetid
Rekreasjonsareal innen tettsted:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Områder på minst 5 dekar er regnet med.

Brukerveiledning for statistikkbanken