Studiepoeng og fullført universitets- og høgskoleutdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09516: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler. Utvalgte utdanninger og innvandringskategori 2010-2011 - 2022-2023

Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
18.04.2024 08:00
Utdanninger (grader):
grader
Fullførte utdanninger (prosent):
prosent
Utdanninger (grader):
01.10.
Fullførte utdanninger (prosent):
Skoleåret
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010-2011 , 2011-2012 , 2012-2013 ,

Valgt 1 av totalt 13

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Studier i alt , Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) , Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon ,

Valgt 0 av totalt 52

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikken over 5-årige masterstudier omfatter både 2-årige og 5-årige integrerte masterstudier.