Studiepoeng og fullført høyere utdanning

Til toppen

09516: Fullførte utdanninger ved universiteter og høgskoler. Utvalgte utdanninger og innvandringskategori 2010-2011 - 2019-2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010-2011 , 2011-2012 , 2012-2013 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Studier i alt , Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) , Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon ,

Valgt 0 av totalt 52

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikken over 5-årige masterstudier omfatter både 2-årige og 5-årige integrerte masterstudier.