Driftsundersøkelse for sjøfart

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09495: Utenriks sjøfart. Fraktinntekter, etter skipstype (1 000 kr) 2007 - 2021

Tom Jonas Billit, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 345
16.05.2023 08:00
Fraktinntekt:
1 000 kr
Fraktinntekt:
01.01-31.12.
Fraktinntekt:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle skipstyper , Tankskip , Bulkskip ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Foretak i næringsundergruppene (SN2007) 50.101 Utenriks passasjertransport, 50.201 Utenriks sjøfart med gods, og 50.204 Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore.
Seismikk, slep- og redningsfartøy presenteres under Offshoreskip i denne undersøkelsen.
Frakter for fiske- og fangstfartøy, spesialfartøy og hjelpefartøy er samlet presentert under kategorien Annet fra 2020.