Driftsundersøkelse for sjøfart

09495: Utenriks sjøfart. Fraktinntekter, etter skipstype (1 000 kr) 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

skipstype

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.05.2020
Kontakt
Tom Jonas Billit, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 345
tjb@ssb.no

Måleenhet
Fraktinntekt:
1 000 kr
Referansetid
Fraktinntekt:
01.01-31.12.
Pristype
Fraktinntekt:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Utenriks sjøfart inkluderer foretak i næringsundergruppene (SN2007) 50.101 Utenriks passasjertransport, 50.201 Utenriks sjøfart med gods, og 50.204 Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore.
Frakter innen 6-Slep- og redningsfartøy er registrert under 5-Offshoreskip.
I 2009 er inntekter innen seismikk registrert under 9-Annet. Seismikkskip er i SSB-standarden gruppert under 5-Offshoreskip.
Fraktinntekter 2017 er oppdatert

Brukerveiledning for statistikkbanken