Allmennlegetjenesten

Til toppen
09493: Innvandreres bruk av fastlege, etter alder og landbakgrunn 2010 - 2019
Sist endret
02.06.2020
Kontakt
Elin Skretting Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 395
esl@ssb.no

Måleenhet
Andel personer med 0 konsultasjoner hos fastlege (prosent):
prosent
Andel personer med 1-2 konsultasjoner hos fastlege (prosent):
prosent
Andel personer med 3-4 konsultasjoner hos fastlege (prosent):
prosent
Andel personer med 5 eller flere konsultasjoner hos fastlege (prosent):
prosent
Konsultasjoner per person:
konsultasjoner per person
Referansetid
Andel personer med 0 konsultasjoner hos fastlege (prosent):
31.12.
Andel personer med 1-2 konsultasjoner hos fastlege (prosent):
31.12.
Andel personer med 3-4 konsultasjoner hos fastlege (prosent):
31.12.
Andel personer med 5 eller flere konsultasjoner hos fastlege (prosent):
31.12.
Konsultasjoner per person:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
landbakgrunn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

alder

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken