Allmennlegetjenesten

09491: Konsultasjoner hos fastlegen, etter alder og utdanningsnivå (16 år og eldre) 2010 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

alder

Totalt 8 Valgte

Søk

utdanningsnivå

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.06.2020
Kontakt
Elin Skretting Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 395
esl@ssb.no

Måleenhet
Andel personer med 0 konsultasjoner hos fastlege (prosent):
prosent
Andel personer med 1-2 konsultasjoner hos fastlege (prosent):
prosent
Andel personer med 3-4 konsultasjoner hos fastlege (prosent):
prosent
Andel personer med 5 eller flere konsultasjoner hos fastlege (prosent):
prosent
Konsultasjoner per person:
konsultasjoner per person
Referansetid
Andel personer med 0 konsultasjoner hos fastlege (prosent):
31.12.
Andel personer med 1-2 konsultasjoner hos fastlege (prosent):
31.12.
Andel personer med 3-4 konsultasjoner hos fastlege (prosent):
31.12.
Andel personer med 5 eller flere konsultasjoner hos fastlege (prosent):
31.12.
Konsultasjoner per person:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

utdanningsnivå
Videregående skolenivå
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken