Fjernvarme og fjernkjøling

09469: Nettoproduksjon av fjernvarme, etter varmesentral (GWh) 1999 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

varmesentral

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.05.2020
Kontakt
Marius Bergh, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 335
pmb@ssb.no

Måleenhet
Produksjon av fjernvarme:
GWh
Referansetid
Produksjon av fjernvarme:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

varmesentral
Flisfyringsanlegg
Biooljeanlegg er inkludert i tallene for 'flisfyringsanlegg' til og med 2012.

Brukerveiledning for statistikkbanken