Fjernvarme og fjernkjøling

Til toppen

09469: Nettoproduksjon av fjernvarme, etter varmesentral (GWh) 1999 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 22

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto produksjon i alt , Avfallsforbrenning , Oljekjeler ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

varmesentral

Flisfyringsanlegg

Biooljeanlegg er inkludert i tallene for 'flisfyringsanlegg' til og med 2012.