Fjernvarme og fjernkjøling

Til toppen
09469: Nettoproduksjon av fjernvarme, etter varmesentral (GWh) 1999 - 2019
Sist endret
13.05.2020
Kontakt
Marius Bergh, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 335
pmb@ssb.no

Måleenhet
Produksjon av fjernvarme:
GWh
Referansetid
Produksjon av fjernvarme:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
varmesentral
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1

varmesentral

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

varmesentral
Flisfyringsanlegg
Biooljeanlegg er inkludert i tallene for 'flisfyringsanlegg' til og med 2012.

Brukerveiledning for statistikkbanken