Fjernvarme og fjernkjøling

Til toppen

09469: Nettoproduksjon av fjernvarme, etter varmesentral (GWh) 1999 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
varmesentral

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 21

varmesentral

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto produksjon i alt , Avfallsforbrenning , Oljekjeler ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

varmesentral
Flisfyringsanlegg
Biooljeanlegg er inkludert i tallene for 'flisfyringsanlegg' til og med 2012.

Brukerveiledning for statistikkbanken