Renter i banker og kredittforetak

09381: Pengemarkedsrente (NIBOR), styringsrenten, dagslånsrenten og bankenes rentemarginer (prosent) ved utgangen av kvartalet (avslutta serie) 1979K4 - 2014K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

rente/rentemargin Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 139 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.08.2014
Kontakt
Sigbjørn Ragnar Wettre, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 81
srw@ssb.no

Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 681
guh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Renter og rentemarginer:
prosent
Referansetid
Renter og rentemarginer:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 4. kvartal 2013 er livsforsikringsselskaper tatt ut av totalen for långiverne, mens finansieringsselskaper er tatt inn.
rente/rentemargin
NIBOR (3 mnd. effektiv)
Kilde: Oslo Børs og Norges Bank.
Norges Banks foliorente (styringsrenten)
Kilde: Norges Bank.
Dagslånsrenten (D-lån)
Kilde: Norges Bank.
Banker. Utlånsmargin
Utlånsmarginen er differansen mellom bankenes utlånsrente og NIBOR
Banker. Innskuddsmargin
Innskuddsmarginen er differansen mellom NIBOR og bankenes innskuddsrente
Banker. Rentemargin
Rentemarginen er differansen mellom gjennomsnittlig utlåns- og innskuddsrente i bankene
Banker. Utlånsmargin nedbetingslån med pant i bolig
Utlånsmarginen er differansen mellom bankenes utlånsrente og NIBOR
Banker. Utlånsmargin rammelån med pant i bolig
Utlånsmarginen er differansen mellom bankenes utlånsrente og NIBOR
Sum banker og kredittforetak. Utlånsmargin
Utlånsmarginen er differansen mellom bankenes og kredittforetakenes utlånsrente og NIBOR
Sum banker og kredittforetak. Rentemargin
Rentemarginen er differansen mellom gjennomsnittlig utlånsrente i bankene og kredittforetakene og innskuddsrente i bankene
Sum banker og kredittforetak. Utlånsmargin på nedbetalingslån med pant i bolig
Utlånsmarginen er differansen mellom bankenes og kredittforetakenes utlånsrente og NIBOR
Sum banker og kredittforetak. Utlånsmargin på rammelån med pant i bolig
Utlånsmarginen er differansen mellom bankenes og kredittforetakenes utlånsrente og NIBOR

Brukerveiledning for statistikkbanken