Renter i banker og kredittforetak

Til toppen

09381: Pengemarkedsrente (NIBOR), styringsrenten, dagslånsrenten og bankenes rentemarginer (prosent) ved utgangen av kvartalet (avslutta serie) 1979K4 - 2014K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1979K4 , 1980K1 , 1980K2 ,

Valgt 1 av totalt 139

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. NIBOR (3 mnd. effektiv) , Norges Banks foliorente (styringsrenten) , Dagslånsrenten (D-lån) ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 4. kvartal 2013 er livsforsikringsselskaper tatt ut av totalen for långiverne, mens finansieringsselskaper er tatt inn.

rente/rentemargin

NIBOR (3 mnd. effektiv)

Kilde: Oslo Børs og Norges Bank.

Norges Banks foliorente (styringsrenten)

Kilde: Norges Bank.

Dagslånsrenten (D-lån)

Kilde: Norges Bank.

Banker. Utlånsmargin

Utlånsmarginen er differansen mellom bankenes utlånsrente og NIBOR

Banker. Innskuddsmargin

Innskuddsmarginen er differansen mellom NIBOR og bankenes innskuddsrente

Banker. Rentemargin

Rentemarginen er differansen mellom gjennomsnittlig utlåns- og innskuddsrente i bankene

Banker. Utlånsmargin nedbetingslån med pant i bolig

Utlånsmarginen er differansen mellom bankenes utlånsrente og NIBOR

Banker. Utlånsmargin rammelån med pant i bolig

Utlånsmarginen er differansen mellom bankenes utlånsrente og NIBOR

Sum banker og kredittforetak. Utlånsmargin

Utlånsmarginen er differansen mellom bankenes og kredittforetakenes utlånsrente og NIBOR

Sum banker og kredittforetak. Rentemargin

Rentemarginen er differansen mellom gjennomsnittlig utlånsrente i bankene og kredittforetakene og innskuddsrente i bankene

Sum banker og kredittforetak. Utlånsmargin på nedbetalingslån med pant i bolig

Utlånsmarginen er differansen mellom bankenes og kredittforetakenes utlånsrente og NIBOR

Sum banker og kredittforetak. Utlånsmargin på rammelån med pant i bolig

Utlånsmarginen er differansen mellom bankenes og kredittforetakenes utlånsrente og NIBOR