Videregående opplæring og annen videregående utdanning

Til toppen

09377: Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring, etter kurstrinn og studieretning/utdanningsprogram (todelt) 2011 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kurstrinn
studieretning / utdanningsprogram

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2011 , 2012 , 2013 ,

Valgt 1 av totalt 9

kurstrinn


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

studieretning / utdanningsprogram


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I 2012 ble om lag 1800 nettskoleelever inkludert i statistikken. Rundt 1500 av disse var elever på yrkesfaglige utdanningsprogram. Lærlinger inkluderer lærekandidater, elever i fagopplæring i skole og fagbrev på jobb. Fra og med høsten 2016, ble Medier og kommunikasjon et studieforberedende utdanningsprogram. Elever som begynte høsten 2015 eller tidligere, følger gammel ordning.

Brukerveiledning for statistikkbanken